KURIKULARNA REFORMA, DIJALOG I PLURALIZAM (Piše: Blaženko Strižić)

Izradba nacrta prijedloga Cjelovite kurikularne reforme

Održavajte sabore, o stvarima općim se savitujte,

Po redu, zakonu, po pravdi, iskreno, pošteno odlučujte.

Nikakva strast i mržnja nek dušu vam ne mori

I nepristrano osluhujte savite ča narod vam ih zbori.

Marko Marulić

U Hrvatskoj uobičajena i općeprihvaćena sintagma „nastavni plan i program“ potkraj XX. stoljeća zamijenjena je terminom „kurikul“ (od lat. curriculum, -i), premda su bili predloženi i nazivi „naukovna osnova“ i „odgojno-obrazovni tijek“. Termin kurikul označuje pojam čiji sadržaj obuhvaća logički usustavljenu te kronološki klasificiranu ukupnost planiranih sadržaja odgoja i obrazovanja po pojedinim predmetima te unutar njih podijeljenih u metodičke jedinice odnosno nastavne teme; a koje će u vidu predavanja, seminara i vježbi suvremenim pedagoškim i didaktičkim pristupom biti predočeni učenicima u odgojno-obrazovnom procesu u osnovnim i srednjim školama. Reforma pak odgoja i obrazovanja je multidimenzionalna i višeznačna pojavnost, što znači da nije samo pedagoška, didaktička, legološka i općeobrazovna tema; nego sadrži i kulturološku, socijalnu, etičku, estetsku, religijsku, etničku, nacionalnu, političku, ideološku i inu dimenziju te stoga ima pandruštveni sadržaj i značaj.

Nacrt prijedloga Cjelovite kurikularne reforme (CKR) predstavio je javnosti 29. veljače 2016. g. njezin voditelj dr. sc. Boris Jokić; a nazočni prvi dopredsjednik Vlade RH Tomislav Karamarko te ministar znanosti, obrazovanja i športa Predrag Šustar dali su potporu da se nacrt prijedloga CKR uputi u slobodnu, otvorenu, svima dostupnu, razvidnu i vremenski primjereno određenu stručnu i javnu raspravu u kojoj će dobiti svoj konačni sadržaj i oblik, te koji će biti optimalan i društveno prihvatljiv za primjenu u odgojno-obrazovnom procesu.

Nacrt prijedloga CKR radile su tijekom razdoblja od godine dana ekspertne skupine za pojedine predmete i u njihovu radu aktivno je sudjelovalo oko 400 stručnjaka koji su izabrani na javnom natječaju, o kojem kao i uopće o početku rada na kurikularnoj reformi odgoja i obrazovanja nije bilo dostatno informacija u javnosti, a poglavito u usporedbi s konferencijom za novinare kojom je javnosti predstavljen rezultat njihova rada tj. nacrt prijedloga Cjelovite kurikularne reforme.

 

Pročitaj više