Iz Talijina dvora – OPROŠTAJ AUSTRIJSKIH HRVATA S DIPLOMATKINJOM ZDENKOM WEBER

Zahvalnost za plodonosnu suradnju

Koncertom u Petrovoj crkvi u Beču se 14. lipnja oprostila od Hrvata u Beču i gradišćanskih Hrvata hrvatska diplomatkinja Zdenka Weber. Njoj će, koja je u hrvatskom veleposlanstvu bila četiri godine mjerodavna za kulturu, znanost, obrazovanje i suradnju s gradišćanskimi Hrvatima, isteći mandat. Donosimo izvješće Petra Tyrana objavljeno u Hrvatskim novinama 15. lipnja

Rodjena Varaždinka Weber će s prvim julijom završiti svoju diplomatsku karijeru i se vrnuti u Hrvatsku. Ona je rekla, da su Gradišćanski Hrvati jako aktivna narodna grupa. Zdenka Weber si želji, da bi se održao hrvatski jezik i kultura i se prenosio na mlade pomoći brojnih skupnih projektov s Hrvatskom. Weber je osebujno rado suradjivala s Gradišćanskimi Hrvati u Beču, Gradišću i drugi zemlja, kade živu i kade je je upoznala.
Za Hrvatsku je od pristupa Republike Hrvatske k Europskoj uniji jako važno, da ima veze Gradišćanskim Hrvatom, ki pomažu pri ostvarenju različnih EU-projektov i lukriranju podupiraj iz različnih EU-fondov, je rekla Zdenka Weber. U Hrvatskoj da se još mora bolje djelati na tom, da se širi znanje o Gradišćanski Hrvati i da se minjaju odnosi sa strani Hrvatske, tako Weber.
Doktorsku titulu u muzikologiji steče Zdenka Weber na sveučilišću Sorbonne u Parizu, a skoro 20 ljet predaje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Po ljeti u Berlinu i djelu na Nimškoj operi se vrne u Zagreb i stupi u službu Ministarstva vanjskih poslov. Onda se natiče za službu u Beču.
Zdenka Weber zastupa Hrvatsku u rangu opunomoćenoga ministra. Iako je u diplomatskoj hirarhiji pod veleposlanikom je nje nazočnost vridnovanje i odlikovanje za svaku priredbu, kot na primjer izložbu o rijeki Muri u palači Porcia u Beču. Gradišćanski Hrvati su čudakrat u prošli četiri ljeti mogli pozdraviti Zdenku Weber pri svoji priredba.

Pročitaj više