VAŠ GLAS

Darko UTOVAC

BDJENJE
Ivanu Bjelišu Pilinu

 

Oko stola u krugu
gore cigarete
nema riječi
jer smrt je među nama
dovoljno rječita sama po sebi

Vjetar jauče
i udara ritam pritvorenim vratima
dok se užas cijedi niz lice žene
izbjegavamo poglede
nemoćni da išta promijenimo
a Neretva i dalje hladnokrvno teče
zrelija za još jedan završetak