UKORIČENA OSTAVŠTINA

Hrvatska povijest

Ovo opsežno izdanje ostavština je autora koju je obitelj darovala HAZU 2017.

Knjigu hrvatskoga književnika Ante Tresića Pavičića o hrvatskoj povijesti objavila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Knjiga nosi naziv “Poviest Hrvata pod narodnim vladarima (619.-1102.). Hrvatsko rano srednjovjekovlje iz gledišta hrvatskog književnika i intelektualca prve polovine 20. stoljeća”.
U opsežnom rukopisu nastalom od 1939. do 1947. koji sadrži više od 1600 kartica teksta Tresić Pavičić je prikazao najraniju hrvatsku povijest, od pojave Hrvata u današnjoj domovini do gubitka hrvatske državne samostalnosti, napominju u HAZU.
Premda je rukopis potekao iz pera književnika i diplomata i pisan historiografsko-publicističkim stilom, njegovo otkriće i objava bit će zanimljivo štivo i za ozbiljnu znanstvenu historiografiju, smatra u uvodnom tekstu Marinko Vuković.
Ovo opsežno izdanje od 842 stranice transkribirano je iz rukopisne ostavštine autora koju je njegova snaha Vesna Tresić Pavičić darovala HAZU 2017.
Iz HAZU-a napominju kako su tekst o povijesti Hrvata pod narodnim vladarima prepisali, kolacionirali i priredili Marinko Vuković i Ivana Burnać koji su i autori rječnika manje poznatih riječi te da je grčki tekst prepisala Petra Matović.
Rukopisna ostavština Ante Tresića Pavičića pod nazivom “Donacija gospođe Vesne Tresić Pavičić: Rukopisna književna djela i arhivsko gradivo” pohranjena je u Arhivu HAZU. Ante Tresić Pavičić rodio se 10. srpnja 1867. u Vrbanju na Hvaru, a umro je 27. listopada 1949. u Splitu. Pisao je pjesme, drame s motivima iz nacionalne i klasične povijesti, romane i pripovijesti te putopise. Ep Gvozdansko tiskan je posmrtno, 2000., a Tresić Pavičić pisao ga je od 1937. do 1940. obuhvativši njime cijelu hrvatsku povijest do 16. stoljeća.

(culturenet.hr/hs)