SJEĆANJE

Don Pavao Crnjac
(1942. – 2020.)

Don Pavao Crnjac, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, preminuo je 4. prosinca 2020. u Zagrebu.
Pavao Crnjac rođen je u mjestu Doline, Donja Vast (Uzdol, BiH) 11. listopada 1942. Nakon srednjoškolskog obrazovanja stupio je 1965. u salezijansko bogoslovno sjemenište uz Rijeci. Dvogodišnji studij filozofije pohađao je na papinskom učilištu u Rimu, gdje je diplomirao 1967., te 1986. diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završio je i studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Đakonom je postao 1970., a iste godine i prezbiterom po rukama zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića. Od 1993. do 2001. djeluje u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu kao profesor filozofije i logike. Od 1996. pa do smrti bio je upravitelj rektor kapele Corpus Domini u Zagrebu. Predavao je filozofiju i sociologiju u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji u Rijeci, gdje je stanovito vrijeme bio i ravnateljem. Predavao je masovne medije u pastoralu na Višoj bogoslovnoj školi u Rijeci. Pokrenuo je i uređivao više glasila, primjerice Salezijanski vjesnik, Kateheza, Katehetski zbornik. Uređivao je časopis Don Bosco danas. Pisao je za brojne časopise: Spectrum, Zaprešićki godišnjak, zbornik Tkalčić, Ramski zbornik; objavio je rad u zborniku petog Hrvatskog žrtvoslovnog kongresa. Surađivao je i tjedniku za kulturu Hrvatsko slovo te bio rado viđen sudionik Tribine Hrvatsko slovo uživo.
Bavio se i prevođenjem. S talijanskog je preveo djelo Gianfranca Ravassija Un mese con Maria (Jedan mjesec s Marijom: 31 biblijska slika o Mariji) i Teresija Bosca Ukrali ste mi srce: novi životopis sv. Ivana Bosca (Don Bosco: una biografia nuova ). S njemačkog je na hrvatski zajedno s Ivanom Čehokom preveo djelo Johannesa Hirschbergera Mala povijest filozofije (Kleine Philosophiegeschichte).

Uredio je knjigu Koraci zajedničkom stazom: spomenica Salezijanske klasične gimnazije, Križevci, Rijeka: 1959-1985., zbornik radova XV. i XVI. katehetske ljetne škole u Šibeniku 1986. i Subotici 1987. Odgoj i predanje vjere. Priredio je antologiju Pjesme Mariji: izbor recitacija za Marijina slavlja; zbornik recitacija za liturgijska slavlja Poezija blagdanskom trenutku; zbirku recitacija za prigodna slavlja u župnoj zajednici Poezija zajedničkoj radosti.
Autor je dokumentarnih filmova: U potrazi za očevim grobom, Dva dana istine, Ljubav nas povezuje, Oteto djetinjstvo i drugih koji su neiscrpno vrelo povijesnih i etnografskih podataka.
U Otetom djetinjstvu obrađuje temu dovođenja ramske djece nakon četničkoga pokolja 1942./43. u Zagreb i njihovo spašavanje od gladi.

(Hs)