Mladen Pavković: Hrvatske Pume

Tijekom hrvatskog obrambenog Domovinskoga rata 91 pripadnik ove legendarne brigade položio je život za hrvatsku Domovinu, dok se jedan još uvijek vodi kao nestali

Jedna od najboljih i najjačih hrvatskih brigada jest 7. gardijska brigada „Puma“, čiji su ratni zapovjednici bili: general bojnik Ivan Korade, stožerni brigadir Željko Dvekar (danas general), pukovnik Marijan Kretić, pukovnik Branko Predragović i ponovno Marijan Kretić.

Tijekom hrvatskog obrambenog Domovinskoga rata 91 pripadnik ove legendarne brigade položio je život za hrvatsku Domovinu, dok se jedan još uvijek vodi kao nestali.

U želji da se ne zaborave pripadnici brigade, njihove žrtve i uspjesi, osnovana je i Udruga veterana, na čijem je čelu Robert Puja, a koja se po svojim aktivnostima svrstava među najaktivnije. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. (UHBDR91.) u suradnji s drugim Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata nedavno im je uručila i priznanje – „Junak hrvatskog Domovinskog rata“. Nu, i ovo je prigoda da se prisjetimo na ratni put nezaboravnih „Puma“.

Odlukom Vrhovnog zapovjednika OS RH 23. prosinca 1992. osnovana je 7. gardijska brigada “PUMA” sa sjedištem u Varaždinu. Osnovnu strukturu činili su pripadnici V. bojne 1. “A” brigada ZNG koji su već imali ratno iskustvo istaknuvši se u operacijama za oslobođenje južne Hrvatske, odnosno dubrovačkog zaleđa.

Po osnivanju, brigada postaje profesionalna gardijska postrojba i stavlja se pod izravno zapovijedanje GS OS RH. Tijekom 1993., od veljače do listopada dio brigade sudjelovao je u obrani karlovačkog bojišta na području Generalskog stola. Drugi dio brigade sudjelovao je u obrani zadarsko-šibenskog zaleđa na području od Stankovci, Budak, Islam Latinski, Posedarje, Novigrad. U ožujku 1993. dio postrojbe sudjelovao je u ratnoj operaciji oslobađanja sela Drače u zadarskom zaleđu.

Početkom 1994. god. 7. gbr nalazila se u obrani područja između kanjona Krke i planine Velebit, u zoni odgovornosti ZP Split, gdje je ostala do pred kraj 1994.

U prosincu 1994. brigada sudjeluje u ratnim djelovanjima na livanjskom području i Dinari, u ratnoj operaciji “ZIMA-94” u kojoj daje veliki doprinos osvajanju dominantnih visova na Dinari. I unatoč vrlo teškim vremenskim prilikama (visoki snijeg i vrlo niske temperature) i višekratnim žestokim neprijateljskim napadajima, 7. gbr čvrsto drži dostignute crte obrane na Dinari.

Sve do svibnja 1995., 7. gardijska brigada se izmjenjuje sa 4. gardijskom brigadom u ratnim djelovanjima na livanjskom području i Dinari gdje osim obrambenih djelovanja značajno pomiče prve borbene crte osvajanjem važnih strateških visova na Dinari u operaciji “Skok 1”.

Temeljem Splitskog sporazuma, u srpnju 1995. stvaraju se pretpostavke za izvođenje operacije “Ljeto 95”. U energičnom naletu brigada razbija neprijateljsku obranu i zauzima Bosansko Grahovo.

U ratnoj operaciji “Oluja”, uz iznimno visok bojni moral, 4. kolovoza 1995. godine 7. gbr započinje napad, da bi već 5. kolovoza, u 10,00 sati ovladala okolicom i gradom Kninom te postavila zastavu RH na Kninskoj tvrđavi.

7. gbr je nositelj i operacije “Maestral”, na području Glamočkog polja, Mliništa i Drvara u rujnu 1995. te operacije “Južni potez”, na području Šipova i Mrkonjić grada u listopadu 1995. Nakon posjedanja zadanih pozicija (Mala Manjača – s. Bočac), dostignute crte se utvrđuju i predaju postrojbama HVO, a 7. gardijska brigada se nakon 840 dana boravka i borbe na terenima ZP Split, vraća u Varaždin.

7. gardijska brigada je ukupno provela 35 dana u napadnim djelovanjima i oslobodila 748 kvadratnih kilometara teritorija.

Tijekom cijelog ratnog puta brigada je usporedno intenzivno radila na uvježbavanju i izobrazbi kadrova, uređenju, popravcima i održavanju tehnike, popuni ljudima i MTS-om, a sve s ciljem održavanja bojne spremnosti na visokoj razini.

Tijekom ratnih djelovanja poginulo je 25 pripadnika 5. bojne 1. “A” brigade ZNG te 90 pripadnika 7. gardijske brigade „PUMA“, jedan pripadnik je nestali, a oko 500 ih je ranjeno i ozlijeđeno.

Po povratku s terena 17. listopada 1995., brigada započinje s izvršavanjem mirnodopskih zadaća, od kojih je najznačajnije uvježbavanje pripadnika po MPRI-DTAP programu. U tu svrhu u vojarni “Ivan V. Drašković” u Varaždinu uređen je poligon prema najzahtjevnijim vojnim načelima.

Cjelokupno uvježbavanje provodi se po standardima razvijenim u brigadi, koji su nastali sukladno smjernicama za obuku GS OS RH i po programu MPRI-DTAP, a u cilju priprema postrojbe za što kvalitetnije izvršenje svih postavljenih zadaća.

Kao kruna takvog rada i primjene novog sustava izobrazbe na poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja izvedena je PTV “Pumin skok” u rujnu 1997. koja je bila središnja vojna vježba OS RH, a u potpunosti su je izveli pripadnici 7. gbr.

Vježbom su u potpunosti usvojena načela MPRI-DTAP programa i novih standarda razvijenih u 7. gbr te je dana mogućnost razmatranja daljnjeg razvoja izobrazbe s ciljem podizanja stupnja osposobljenosti i kompatibilnosti s NATO postrojbama.

Preustrojem OS RH 7. gardijska brigada od 1. siječnja 1999. prelazi pod zapovijedanje Zapovjedništva VI. Zbornog područja. Uz kvalitetne pripreme, koje su prethodile, polovicom mjeseca lipnja brigada je otpočela s mirnodopskim preustrojem pa je od potpuno profesionalne brigade transformirana u mješovitu djelatno-ročno-pričuvnu brigadu.

Novim preustrojem, 7. gbr je od 31. prosinca 2001. djelatno-pričuvna postrojba.

Od osnutka do danas kroz 7. gardijsku brigadu je prošlo oko 4500 pripadnika od čega je oko 450 mobiliziranih.