IMPRESSUM

Nakladnik: HKZ-Hrvatsko slovo d.o.o.
HR 10000 Zagreb, Hrvatske bratske zajednice 4
Za nakladnika: Stjepan Šešelj,
Dubravka Vidak
Glavni urednik: Stjepan Šešelj
Zamjenica glavnog urednika: Mira Ćurić
Urednici: Ivan Božičević, Maja Burger,
Branka Hlevnjak, Eva Kirchmayer-Bilić, Nikola Listeš, Stjepan Šešelj, Vlado Šimenc, Stjepan Šulek, Dubravka Vidak
Grafički urednik: Hrvatsko slovo
Crteži portreta: akad. kiparica Jelena Mavrić
Adresa uredništva
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb, Hrvatska
p.p. 558 10 001 Zagreb
Tel. (01) 4814 965,
Fax. (01) 619 0111
UPRAVA
Tel. (01) 619 0112
Internetska adresa Hrvatske kulturne zaklade i Hrvatskoga slova:
http://www.hrvatsko-slovo.hr
hkz.hrvatskoslovo@gmail.com
Tisak: Tiskara Zagreb,
Radnička cesta 210, Zagreb
Direktor: Siniša Mitrović
DISTRIBUCIJA:
Tisak d.d., Zagreb,
Slavonska avenija 11a;
VETEL d.o.o., 10000 Zagreb,
Majstorska 6;
IPRESS d.o.o., Široki Brijeg
Fra D. Mandića bb
Rukopisi se šalju na adresu uredništva poštom, e-poštom ili predaju osobno. Rukopise i fotografije ne vraćamo.
Cijena primjerka je 14 kuna.
Godišnja pretplata za Republiku Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Boku kotorsku, Kosovo,
Banat i Bačku 560,00 kuna.
Uplate doznačiti na:
HKZ-HRVATSKO SLOVO d.o.o.
IBAN HR31 2340 0091 1001 49615
OIB 01074627909
MB 1364294
Godišnja pretplata za europske države 165 EURA,
prekomorske države 295,50 USD.
Devizne uplate moguće samo i isključivo na devizni račun:
HKZ-HRVATSKO SLOVO d.o.o.
IBAN HR31 2340 0091 1001 49615
SWIFT: PBZGHR2X
Privredna banka d.d.,
Radnička cesta 50,
10000 Zagreb, Hrvat

Godišnja pretplata (52 broja =560,00 kn
* za europske države 165,00 EUR
* za prekomorske države 295,50 USD
Polugodišnja pretplata (26 brojeva) = 280,00 kn
Tromjesečna pretplata (13 brojeva) = 140,00 kn
Mjesečna pretplata (4 ili 5 brojeva) = 46,66 kn
Pretplatni listić i kopiju uplatnice pošaljite na adresu:
HKZ-Hrvatsko slovo d.o.o.,
Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb;
telefoni: 01/4814 965; 6190 112, fax: 01/6190 111;
e-mail: hkz.hrvatskoslovo@gmail.com
Domaće pretplate doznačite na transakcijski račun: IBAN HR31 2340 0091 1001 49615
kod Privredne banke d.d., Zagreb, s naznakom za Hrvatsko slovo
Devizne pretplate doznačujte SAMO i ISKLJUČIVO doznakom na naš devizni račun,
jer više nismo u mogućnosti primati čekove:
MB: 1364294; OIB: 01074627909
IBAN HR31 2340 0091 1001 49615
SWIFT: PBZGHR2X; Privredna banka d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb