Međunarodna konferencija „Iseljeništvo i domovina“

Glazbom čuvan nacionalni identitet Hrvata u iseljeništvu

Konferencija je održana u Mariji Bistrici 10. i 11. lipnja 2021.

U Mariji Bistrici, jednom od najstarijih hrvatskih marijanskih svetišta u srcu Hrvatskog zagorja, održan je 10. i 11. lipnja 4. iseljenički kongres, Međunarodna konferencija čija je tema bila „Iseljeništvo i domovina“. Konferenciju je organizirao Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva kojega vodi dr. sc. Marin Sopta (Široki brijeg, 1950.), publicist i bivši hrvatski domovinski i emigrantski političar, koji je Srednju školu pohađao u rodnom mjestu, gdje je maturirao, 1971. godine emigrirao je u Kanadu gdje se dalje školovao, a u Hrvatsku se 1995. vratio kao postiplomant sveučilišta u Torontu. Marin Sopta svojim je djelovanjem u samostalnoj i nezavisnoj hrvatskoj državi višestruko zaslužan za poticanje tema i djelovanja ciljem proučavanja problematike hrvatskog iseljeništva i poticanja na povratak u domovinu hrvatskih iseljenika.

Suorganizatori međunarodne konferenciji bili su Općina Marija Bistrica, Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, Hrvatska matica iseljenika, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Institut za migracije i narodnosti, Association of Croatian American Professionals (ACAP), Ekonomski fakultet u Osijeku, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH i ICARUS Hrvatska. Program je započeo dan ranije, 9. lipnja, predstavljanjem publikacije Spomen na 20. obljetnicu dolaska Janjevaca u Kistanje – Kistanje – Novo Janjevo 1997. – 2017. i otvaranjem izložbe “Hrvati Janjeva u Kistanju”. O publikaciji su govorili dr. sc. Josipa Mijoč, Tanja Trošelj Miočević i mr. sc. Zvonimir Ancić, a izložbu su predstavili Roko Antić, zamjenik načelnika općine Kistanje, dr. sc. Stjepan Šterc i dr. sc. Marin Sopta. U kulturnom je programu sudjelovala i Klapa Janjevo.

U vrlo bogatom programu konferencije kojom su bile obuhvaćene različite, vrlo zanimljive i intrigantne teme, sudjelovali su brojni znanstvenici i stručnjaci na temu iseljeništva kao i znanstvenici koji se bave tematikom o izazovima i perspektivama hrvatskog iseljeništva prema domovini, a bila su održana i predavanja o 70 godina Hrvatske matice iseljenika. Uz brojna izlaganja i grupne razgovore o baštini i multikulturalnosti u okviru baštinskih tema i živom identitetu hrvatskog iseljeništva sudjelovala je i suradnica Hrvatskog slova dr. sc. Zdenka Weber.

Po obrazovanju anglistica, germanistica i muzikologinja s doktoratom s pariške Sorbonne, dr. sc. Zdenka Weber održala je izlaganje povezujući svoja muzikološka s diplomatskim iskustvima iz vremena rada u veleposlanstvima RH u Berlinu i Beču. Naslov njezina znanstvenog istraživanja predstavljenog bogatom foto dokumentacijom bio je:

„Pola stoljeća vjernosti Bogu i Domovini. Glazbom čuvan nacionalni identitet u povodu 50. obljetnice djelovanja Hrvatskih katoličkih misija u Berlinu i Beču“.

U svojem je istraživanju dr. sc. Zdenka Weber obradila ulogu Hrvatskih katoličkih misija (HKM) u svijetu kada je riječ o očuvanju nacionalnog identiteta iseljenih Hrvatica i Hrvata: tema je to koja, usprkos svim dosadašnjim bavljenjima, trajno ostavlja mnogo prostora za daljnja istraživanja, analize i sinteze ostvarenih rezultata i ukupnosti značaja okupljanja hrvatske populacije u svijetu u bilo kojoj od država u kojima živi hrvatsko iseljeništvo i postoje Hrvatske katoličke misije.

Opisala je i svoj profesionalni put koji ju je vodio prema radu u MVEP RH i prijelaz u diplomatsku službu:

„Radeći u njemačkoj instituciji, u Deutsche Oper Berlin, od 1992. do 1997. godine, te prijelazom na rad u Ministarstvo vanjskih (kasnije i europskih) poslova Republike Hrvatske 1997. godine, što je značilo ostanak u Berlinu i rad u Generalnom konzulatu, od 1999. godine u Veleposlanstvu RH u Saveznoj Republici Njemačkoj, a od 2011. do 2016. godine i u Veleposlanstvu RH Austrije, u Beču, na mandatima opunomoćene ministrice za kulturu, znanost i obrazovanje imala sam prilike i mogućnosti surađivati sa župnicima Hrvatskih katoličkih misija u te dvije važne metropole. Kako u 2019. godini obje Hrvatske katoličke misije, berlinska i bečka, obilježavaju 50. obljetnicu djelovanja boravila sam u lipnju u Berlinu na poziv tamošnje HKM i nazočila svečanoj proslavi jubileja, a i s HKM u Beču imam kontakte i pratim planirane događaje kojima se obilježava polustoljetnu obljetnicu djelovanja.
Glazba je neosporno tijekom povijesti odigrala važnu ulogu u ukupnom društvenom životu pa tako i u djelatnostima Rimokatoličke crkve. Jedna od poznatih krilatica je da se “pjesmom dvostruko moli“. U povodu 50. obljetnice djelovanja HKM u Berlinu i u Beču namjera je znanstveno obraditi ulogu glazbenog repertoara u okviru sveukupnih aktivnosti HKM u dvije navedene metropole u kojima žive brojni hrvatski doseljenici. Očuvanju nacionalnog identiteta i hrvatskog jezika, kao jednom od bitnih zadataka kojeg HKM trajno imaju u vidu, uz dakako onaj vjerski, glazba itekako znatno doprinosi, a okupljanja u amaterskim zborovima, folklornim grupama i tamburaškim ansamblima župnici u HKM i njihovi, bilo duhovni, bilo laički suradnici trajno prate i podupiru. Na primjerima svečanih proslava 50.obljetnice postojanja HKM u Berlinu i Beču dobiva se potvrda značaja glazbenih djelatnosti ne samo u okviru crkvenih obreda već i u ispunjenju slobodnog vremena odraslih kao i okupljanja mladih generacija Hrvatica i Hrvata sa ciljem njihova povezivanja s matičnom kulturom i očuvanjem hrvatskog jezika.
          (hs)