GLAZBENA IZDANJA – Pjesma na Slovu

Priredila: Eva KIRCHMAYER BILIĆ

Još 2019. godine, obilježavajući četiri desetljeća svojega svećeničkoga hoda i poslanja, don Anđelko Kaćunko, priredio je (i) glazbenu zahvalu, kako ju je nazvao: ‘SOS-KAjdanka’. Duhovitost u duhovnosti, njegov je prepoznatljiv rukopis i izričaj, koji se odražava i u glazbenome oblikovanju ove pjesmarice-kajdanke, koju čine dva dijela, odnosno, kako ih autor naziva: dva takta. U prvome dijelu, odnosno taktu, nalaze se don Anđelkove autorske skladbe, dok drugi dio, odnosno drugi takt, čine njegovi stihovi i obradbe drugih skladatelja. Pjesmaricu/zbirku priredila je prof. Renata Krajina, koja u nadahnutome predgovoru ističe, uz pisanje, i glazbeni dar don Anđelka Kaćunka, koji je, kako sâm svjedoči, ‘nastao Bogu na slavu, na korist Crkve i za dobro naroda!’

Treba podsjetiti kako je don Anđelko Kaćunko svoj glazbeni dâr razvijao i prenosio ga aktivno i angažirano djelujući u radu s mladima, posebice u Hrvatskom katoličkom zboru ‘MI’, početkom 1980ih, čije je poslanje bilo evangelizacija kulture i evangelizacija kulturom. Glazbena sekcija Zajednice MI dobila je ime ‘Ansambl MI Tamburica’, te je nakon inicijalnog djelovanja patera Joze Marija Tolja, upravo don Anđelko Kaćunko nastavio Toljevo poslanje kao suradnik u župi sv. Ivana Nepomuka u Stupniku-Lučkom, kao i samostana sestara karmelićanski Božanskoga Srca Isusova u Hrvatskome Leskovcu i to tijekom punih petnaest godina. Temeljne odrednice Ansambla koji je don Anđelko Kaćunko oblikovao, bile su ispravno vrednovanje, prezentiranje i širenje hrvatske narodne baštine, populariziranje tamburaštva i tambure kao hrvatskoga narodnog glazbala, kao i prikladno obogaćivanje bogoslužja narodnom baštinom (prema Dokumentima Drugoga vatikanskog sabora). Takvo je pastoralno i glazbeno djelovanje rezultiralo brojnim nastupima u Hrvatskoj i inozemstvu, s nekoliko nosača zvuka, koje se angažiralo i odazvalo u prijelomnim godinama hrvatske povijesti, 1990ih, humanitarnim nastupima za hrvatske branitelje. U vremenu kada nije bilo lako doći do obradbi ili aranžmana za zbor i tamburaški orkestar, don Anđelko ih je svojom vlastitom rukom, stvarao, pisao, bilježio, dakako, u vremenu bez računala i inerneta.

Upravo ove 2021., Ansambl MI tamburica obilježava punih četrdeset godina djelovanja, a činjenica da u njemu djeluju odrasli obiteljski ljudi, koje je, još kao djecu, strpljivo odgajao i oblikovao don Anđelko, te da oni danas u radu zbora i orkestra djeluju zajedno sa svojom djecom, dovoljno govori o značaju don Anđelkovoga pastoralnog i glazbenoga djelovanja.

Stoga i njegovi glazbeni uradci i obradbe, odražavaju upravo taj pastoralni hod, koji ga je vodio od Gospića, Otočca, Kompolja, a danas ponovno Gospića, kao i glazbene i izvedbene mogućnosti pastve koja mu je u svakome od tih mjesta bila povjerena. S obzirom na to da se radi o djelovanju na području crkvene glazbe, vrijedna je i auktorova izjava koja crkvenu glazbu opisuje kao onu koja ‘ne stavlja tijelo u pokret, nego dušu uzdiže k Bogu’.

Zbirku čini simboličan broj od četrdeset odabranih skladbi, a otvara ju hrvatskim braniteljima posvećen prepjev i skladba Angelus, koja je nastajala od 2010. do 2013. Slijedi potom pjesma skladana prema riječima svete Terezije Avilske: Bog sam dostaje!, ujedno geslo biskupa Zdenka Križića iz 2016. (obje su skladbe u rukopisu), a potom i obradba iste za mješoviti zbor i orgulje mr. art. mo. Miroslava Martinjaka. Skladba Božja volja!, posvećena je Gospi od Otoka i Solinskome svetištu u kojemu je bio don Anđelko pastoralno djelovao, ali i u kojemu je pjevao i sâm sv. Papa Ivan Pavao II. U napomeni stoji da je skladba skladana 2000., a aranžman za tamburaški orkestar priredio mo. Stjepan Mihaljinec. Na stihove don Marka Stanića, uglazbio je pjesmu posvećenu svetoj Ceciliji, godine 2018. Povodom 330. obljetnice proglašenja sv. Josipa za posebnog zaštitnika Hrvatske, odlukom Hrvatskoga Sabora iz 1787., godine 2017. na stihove Marije Dubravac, Brisbane, skladao je pjesmu Čuvar Kroacije. U Hrvatskome Leskovcu, mjestu u kojemu karmelićanke BSI svjedoče i njeguju poslanje svete Male Terezije, skladana je pjesma Goruća čežnja upravo kao prepjev stihova svete Male Terezije. Gospi Slovinjskoj (Slunjskoj) – zaštitnici hrvatskih ognjišta, na stihove Dragana Hazlera i M. Dubravac Brisbane, pjesma je koju je don Kaćunko skladao u Kompolju 2017. Slijedi uglazbljeni psalam 147 Gospodin nas hrani, kao i psalam 51 Izcijeli mi dušu. Njoj prethodi ‘Himna ‘kockastima’, nastala tijekom svjetskoga nogometnog prvenstva u Rusiji 2018., ponovno na stihove M. Dubravec Brisbane. Na njezine je  stihove skladana i pjesma Let duše i Moj Slovin grad, posvećena neumornome Draganu Hazleru za 90. rođendan 2016. Posebno mjesto ima najstarija zapisana molitva Mariji, Pod obranu se tvoju utječemo, po kojoj pjesmarica i nosi ime, a nastala je s mislima na 40. obljetnicu svećeništva, koju je don Anđelko prepjevao 2018., a za zbor i orkestar ju je priredio Josip Hrastić 2019. Uz još nekoliko skladbi, pjesama i psalama, zbirka sadrži i jednu posvećenu sv. Nikoli Taveliću (Sveti Kristov mučeniče).

Drugi dio, tj. ‘drugi takt’, sadrži stihove i preradbe poznatih ili pučkih napjeva u obradbi samoga autora koji je osmislio i druge posvete i stihove, a sadrži i uglazbljene autorove stihove drugih skladatelja, primjerice Josipa Magdića.

Vrijedne recenzije napisali su mo. Miroslav Martinjak i fra Šimun Šito Ćorić. Prof. Martinjak ističe važnost i vrijednost glazbenoga obrazovanja, znanja i umijeća svakoga klerika još od srednjeg vijeka, kao i samu važnost glazbe u ljudskom životu, koja dotiče svako Božje stvorenje, dok fra Šimun Šito Ćorić ističe kreativnost i odvažnost don Anđelka Kaćunka. Na samome kraju ove jedinstvene glazbene zbirke, nalazi se autorov životopis iz kojega izdvajamo:

don Anđelko Kaćunko rođen je u Splitu 31. srpnja 1054. Sjemenišnu klasičnu gimnaziju i Teološki fakultet završio je u Splitu u kojemu je 24. lipnja 1979. zaređen za svećenika. Studirao je klasičnu filozofiju i novinarstvo, te je djelovao u HKZ ‘MI’. Od 1999. bio je kancelar Vojnoga ordinarijata, a potom i vojni kapelan. Od 2008. stupio je na dužnost duhovnoga pomoćnika u katedralnoj župi u Gospiću, u Gospićko-senjskoj biskupiji, u vrijeme biskupa dr. Mile Bogovića, a potom djelovao u župama u Otočcu, Komplju, Brlogu i Vratniku. Od gimnazijskih dana objavljuje svoje pisane radove, te je pisao u velikom broju časopisa i vodio vlastiti internetski dnevnik. Objavio je više knjiga i monografija.

Don Anđelko Kaćunko, koji u posveti poimence zahvaljuje svima zaslužnima za njegov glazbeni i duhovni rast: svećenicima, duhovnicima, profesorima, kolegama i suradnicima, ovim je vrijednim glazbenim darom obuhvatio i učinio dostupnim svoja vrijedna nastojanja, stremljenja, u objedinjavanju duhovnoga stiha i glazbenoga izričaja. Sve skladbe odražavaju don Kaćunkovu veliku posvećenost Bogu i Domovini, a namijenjeni su kako njegovim župljanima, tako i svim drugim zainteresiranim izvođačima dobre volje.