Poruka čitateljima

 

Dragi pretplatnici i čitatelji Hrvatskoga slova, dragi prijatelji,

zahvaljujemo svima na pretplatama i potporama koje nam uplaćujete i donirate,
kako bismo opstali. Hvala na brizi i razumijevanju za stanku u izlaženju u vrijeme koronavirusa, kao i sadašnji dvotjedni ritam izlaženja, iz istih razloga, kao i zbog financijske krize. U nastavku donosimo Vaša cijenjena imena, nastavak nakon mjeseca veljače a u jednom od sljedećih brojeva objavit ćemo sva imena naših pretplatnika i podupiratelja u godini 2020.

HVALA SVIMA!
Ostanite uz nas, uz zajedničko Hrvatsko slovo i vjerujemo da ćemo prebroditi i ovu krizu i pronaći način za daljnje izlaženje, jer s takvim čitateljima i prijateljima moramo uspjeti!

 

DONACIJE
Zdravko Ruk =400,00 kn
Davor Momčinović =100,00 kn
Alfred Obranić =500,00 kn
Anton Gugić =250,00 kn
Željko Curnović =750,50 kn
Pero Josipović =1.500,00 kn
Ivica Pedić =1.000,00 kn
Anto Ćurić =200,00 kn
Davor Momčinović =100,00 kn
Valter Župan, biskup krčki u miru =600,00 kn
Vinko Rafajac =366,00 kn
Vladko Lozić =200,00 kn
Josip Župan =500,00 kn
Karola Kinoshita =300,00 kn
Davor Momčinović =120,00 kn
Ljubica Štambuk =300,00 kn
Morana Mratović =300,00 kn
Ivo Radman =560,00 kn
Ivan Gregurić =400,00 kn
Božidar Rađa =350,00 kn

 

PRETPLATE
Hrvatska građanska inicijativa, Tivat, Boka kotorska, Crna Gora =75 EUR
Hrvatsko nacionalno vijeće i Dom kulture Donja Lastva, Boka kotorska, Crna Gora =75 EUR
Radio Dux, Donja Lastva, Boka kotorska, Crna Gora =75 EUR
Dušan Zeljko, Francuska =165 EUR
Ratimir Lovreković =100,00 kn
Mira Prkačin =266,00 kn
Ivo Delonga =560,00 kn
Dr. Mihovil Biočić =266,00
Darko Tuhtan =266,00 kn
Zoran Žic =532,00 kn
Rkt. Župa Uznesenja BDM Sveta Marija =560,00 kn
Alen Blagajac za Rkt Župu Sv. Martina =560,00 kn
Narodna knjižnica Petar Preradović, Bjelovar =560,00 kn
Ranko Dusper =560,00 kn
Solita d.o.o. =280,00 kn
G.B.M. d.o.o. =280,00 kn
Vinko Štokić =266,00 kn
OŠ prof. Filipa Lukasa =560,00 kn
Krešo Pešić =140,00 kn
Žarko Marijanović za OŠ Bartol Kašić u Mostaru, BiH =280,00 kn
Ivan Budić za OŠ Busovača i OŠ Novi Šeher u BiH =1.120,00 kn
Knjižnica Ivo Kozarčanin, Hrvatska Dubica =560,00 kn
Knjižnica Mladen Kerstner, Ludbreg =560,00 kn
G.B.M. d.o.o. =280,00 kn
Ante Grepo =266,00 kn
Mira Buljan Dulčić =560,00 kn
Josip Pavetić =560,00 kn
Školske sestre Franjevke Krista Kralja =560,00 kn
Vjekoslav Tomljanović =532,00 kn
Milosrdne sestre Sv. Križa, Đakovo =560,00
Ogranak Matice hrvatske, Sinj =560,00
Damir Mamuzić =266,00 kn
Tokić d.o.o., Sesvete =560,00 kn
Zvonimir Raspudić, Sesvete =236,00
Martin Grabovac =280,00 kn
Prof. Javorko Popović =560,00 kn
Nadbiskupija zagrebačka rkt. Župni ured Sv. Marka Evanđelista =560,00
Mladen Begović =532,00 kn
Karola Kinoshita =280,00 kn
Franjevački samostan, Pula =560,00 kn
Ljerka Zalešak =133,00 kn
Tomislav Gongola =300,00 kn
Stanko Leko =266,00 kn
Rezidencija Družbe Isusove, Dubrovnik =172,31
Miroslav Prpić =560,00 kn
Ratimir Lovreković =50,00 kn
Davor Grandić =560,00 kn
Ankica Perše-Deškin =560,00 kn
Molaris d.o.o. =560,00 kn
Mato Rudelić =560,00 kn
Davor Momčinović =560,00 kn
Jasna Hoffmann =266,00 kn
Ivan Balog =280,00 kn
Darinka Radišić =266,00 kn
Tamara Voskresensky Baričić =266,00 kn
Josipa Štefan =560,00 kn
Teodora Kljaković Bakota =140,00 kn
Marko Milinković =133,00 kn
Anto Ćurić =266,00 kn
Družba Sestara Milosrdnica Sv. Vinka Paulskoga, Split =560,00
Mladen Bandić =532,00 kn
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku =140,00 kn
Ljerka Radonić =532,00 kn
Marijan Bašić =266,00 kn
OŠ Blato =560,01 kn
Milenko Džajkić (za 2019.) =532,00 kn
Milenko Džajkić (za 2020.) =532,00 kn
Vatroslav Plejić =532,00 kn
Gospićko-senjska biskupija =560,00 kn
Marinko Perković =560,00 kn
Grad Samobor =560,00 kn
Mladen Marić =560,00 kn
Kajkavsko spravišće =560,00 kn
Meri Šuljak =560,00 kn
Slavko Kirin =300,00 kn
Milica Perović =266,00 kn
Tin Kolumbić =266,00 kn
Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske =560,00 kn
Dr. sc. Zdravko Kapović =560,00 kn
Edo Mihovilović =140,00 kn
Odvjetničko društvo Marić, Drugović, Sekovanić d.o.o. =560,00 kn
Tihomir Vuksan =560,00 kn
Tomislav Jančijev =560,00 kn
Marija Lukač =266,00 kn
Petar Lisac =300,00 kn
Ratimir Lovreković =50,00 kn
Gradska knjižnica Trilj =560,01 kn
Velimir Šimičević =560,00 kn
Mate Dropulić =532,00 kn
Vinko Štokić =266,00 kn
Đurđa Puškaš =266,00 kn
Morana Mratović =560,00 kn
Kosta Urumović =560,00 kn
Vojislav Bošnjak =532,00 kn
Gradska knjižnica Velika Gorica =560,00 kn
Anton Novak =532,00 kn
Ante Rotim =560,00 kn
Josip Kovačević =532,00 kn
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci =560,00 kn
Katica Hajdinjak =266,00 kn
Milan Kovač =560,00 kn
Ivo Radman =532,00 kn
Grad Solin, Gradska knjižnica Solin =560,01 kn
Fra Stipo Marčinković =118,00 kn
Zoran Kordić =560,00 kn
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče =560,00 kn
Mijo Zalešak =133,00 kn
Antun Palić =532,00 kn
Hrvatski sabor =7.280,00 kn
Petar Pažin =280,00 kn
Ratimir Lovreković =50,00 kn
Općina Garčin =560,00 kn
Mara Žolo =560,00 kn
Gradska knjižnica i čitaonica Metel Ožegović, Varaždin =560,00 kn