OSJEČKE SLIKE

Festival “Ars sacra”

U osječkom Muzeju likovnih umjetnosti 10. rujna predstavljen je katalog izložbe “Angelus!: djela sakralne umjetnosti iz zbirki XVIII. i XIX. st.”

Katalog je predstavljen ususret otvorenju Festivala sakralne umjetnosti – Ars Sacra od 12. do 20. rujna u Osijeku. Muzejska građa sakralne tematike MLU dosad je nekoliko puta problematizirana i prezentirana, i to kao cjelina unutar šireg konteksta, a kao samostalna tema izložbi svega dva puta. Prvi put kada je prikazana u kontekstu sakralne umjetnosti XVIII. st. na području čitave Slavonije 1971. i drugi put 2003. kada je održana prigodna izložba povodom dolaska pape Ivana Pavla II. u Osijek. Izložba Angelus! ima za svrhu prezentaciju dijela fundusa MLU radi pripreme za novi Stalni postav muzeja. Koncentrirana je na djela sakralne tematike dviju muzejskih zbirki, Zbirke slikarstva XVIII. i XIX. stoljeća te Zbirke crteža i grafika XVIII. i XIX. stoljeća.
Festival Ars Sacra festival ima međunarodni karakter, sa sjedištem u Budimpešti, koji predstavlja bogatstvo sakralne umjetnosti u svim područjima. Festival se održava svake godine u rujnu tijekom devet dana, a organizaciji se mogu priključiti svi zainteresirani suradnici sa svojim programima. Ove se godine Osijek kao jedini hrvatski grad uključuje prvi put, a MLU je organizator osječkog dijela programa, uz brojne suradnike i partnere.
Misija festivala je prikazati prave vrijednost – ljepotu, vrlinu i istinu, uz pomoć umjetnosti jer se vjeruje kako umjetnost može izgraditi mostove između zajednica koje imaju zajedničko kulturno naslijeđe.
Festival traje od 12. do 20. rujna, a održava se na nekoliko lokaciju u gradu Osijeku. U okviru festivala, prvog dana se održava Dan otvorenih vrata crkava, kada župnici otvaraju vrata svojih crkava za sve posjetitelje tijekom cijelog dana. Festival je certificiran od „Europe for Festivals Festivals for Europe“ od 2016.