ZBORNIK

Naš Vukovar

Đuro VIDMAROVIĆ

 

Pod uredničkom palicom prof. Lidije Miletić objavljen je vrlo vrijedan zbornik književnih radova posvećenih Vukovaru pod naslovom „Naš Vukovar“. U predgovoru prof. Miletić objašnjava: „Pred vama je knjiga ‘Naš Vukovar – Pozdrav iz Vukovara’. Nastala je u nadi kako će u vama pobuditi iskrene osjećaje i da ćete u ovom našem divnom i hrabrom gradu na Dunavu doznati više. Jer možda vam se čini da o njemu znate sve ili pak ništa, premalo ili previše, ali on je, baš kao i svaki grad kojega čine njegovi trgovi, ulice, događanja i tradicije, a prije svega njegovi ljudi, divan u svojoj slojevitosti. Otkrivati slojeve njegova sjećanja, njegovih uspona i padova, njegovih radosti i suza znači upoznavati ga spoznavajući da ga se nikada neće moći upoznati u cijelosti.“
Zbornik sadrži četiri cjeline. Prva nosi naslov „Vukovar kroz stoljeća“ i donosi tekst demografa dr. sc. Dražena Živića. Kao demograf autor pišući o povijesti svoga grada daje poseban osvrt na njegovu demografsku sliku. U drugoj cjelini pod naslovom „Crtice iz povijesti Vukovara“ objavljen je izvorni tekst o. Placida Belavića iz 1927. i 1928.
Treći dio zbornika pod naslovom „Vukovar u književnoj riječi“ predstavlja književna djela Pavla Pavličića, Renea Matoušeka, Darka Dombaja, Ivana Baranjeka, Siniše Glavaševića i Drage Maksimovića. Svakako najpoznatiji među njima je akademik Pavličić (Vukovar, 16. kolovoza 1946.). Četvrta cjelina zbornika „Dvojac bez …“ čitatelja će upoznati s dvojicom vukovarskih umjetnika, Brankom Crlenjakom i Zdravkom Dvojkovićem. S historiografskog motrišta svakako treba pročitati esej dr. sc. Dražena Živića „Vukovar i njegovo stanovništvo u dugom povijesnom trajanju“.
Treba pohvaliti uredništvo zbornika što je u našu stvarnost vratilo o. Placida Belavića i njegovo djelo „Kratki opis Vukovara od raznih putopisaca u 16. i 17. stoljeću“. Isto tako zanimljivi su i ostali njegovi prilozi poglavito „Prijenos svetoga Bone u Vukovaru“. Široj javnosti malo je poznato kako su moći ovoga svetca – zaštitnika Vukovara prenesene u grad 23. lipnja 1754. trudom i marom o. Josipa Jankovića, Vukovarca. Moći viteza i mučenika sv. Bone donesene su iz Rima preko Pečuha i Osijeka. Sveti Bono pripada mučenicima prvotne crkve koji je doživio martirij još u doba rimskih progona. U književnom poglavlju dominira pripovijetka akademika Pavličića pod naslovom „Glava druga: kontrabas“ te “Kruh i mast”. Pavličić je kao uvijek svjež i zanimljiv.
Dojmio me se tekst prof. Tonija Roce o B. Crlenjku, slikaru, kiparu, medaljaru, rođenom u Vukovaru 28. svibnja 1930. Autor je svome članku pridodao dvije Crlenjkove pjesme, te više reprodukcija njegovih radova. Među medaljarskim radovima s pravom su medalje Dragutina Tadijanovića, Miroslava Slavka Mađera i Nikole Andrića. Slijedi kratka biografija Zdravka Dvojkovića također slikara i pjesnika. Ukratko Ogranak MH u Vukovaru je dobro postupio objavljivanjem zbornika. Vukovar je velika tema ne samo naše povijesti već i naše književnosti.