IZLOŽBA U GALERIJI SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA RH

Marijan Zajec Koze:
U sjeni vidljivog

U Galeriji Specijalne policije iz Domovinskog rata RH u Zagrebu od 13. siječnja do 4. veljače 2021. možete razgledati iznimno zanimljive kiparske radove Marijana Zajeca Koze. Iz kataloga uz izložbu, kojeg je objavila Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata RH i njezin predsjednik Zoran Maras, uz voditeljicu Galerije Matijanu Suša, donosimo Predgovor Marije Buntak. Lijepu i zanimljivu grafičku pripremu kataloga potpisuju Goran Rukavina i Marija Buntak.

Radove akademskog kipara i slikara Marijana Zeca Koze (1966.) odlikuje skladna sinteza ideje i vještine. Vještinu je otkrio još u djetinjstvu, no život ga odnosi na d(r)uge pute s kojih se potom, usput crpeći ideje, vraća potrebi za umjetničkim stvaranjem. Naposlijetku, na taj način, autorov izraz odražava autentično preklapanje početka i kraja, života i umjetnosti. Shvaćanje navedenih pojmovnih parova kroz inverzan odnos, početak je razumijevanja njegova stvaralaštva.
Cjelovitost umjetničkog djela postiže plastičkim oblikovanjem odabrane teme vezujući uz nju sukladan filozofijski narativ koji se očituje u meditativno-kontemplativnom ozračju njegova djela. Skulpture i slike vraćaju pogled promatraču izazivajući u njemu znatiželju o onom što nadilazi vidljivo, a što u maniri sjene (figurativno i apstraktno) obavija forme u bronci, inoksu i mjedi, ili pak reljefno oslikanim platnima. Dio opusa okupljen pod nazivom U sjeni vidljivog predstavlja odabrana djela iz tri različita stvaralačka ciklusa. Jedan ciklus posvećen je religioznoj tematici u kojoj autor tradicionalnim temama povijesti umjetnosti pristupa na suvremen način, uporabom kombinirane (mixed media) slikarske tehnike, pri čemu površina platna, na razmeđi slike i skulpture, brojno isprepletenim konturama i teksturama tvori učinak izrazite taktilnosti. Drugi ciklus posvećen je skulpturama srednjeg formata čiji su organički oblici kompaktnih volumena izrađeni od, umjetniku najdražeg materijala, bronce. Tvori ih redukcijom ideje na čiste forme koje svojim dinamičnim i ekspresivnim karakterom neopisivom lakoćom prenose njegovu zamisao. U trećem ciklusu apstraktne skulpture ne modelira već konstruira od inoksa i mjedi. One na postmodernistički način, uz korištenje tek nekoliko osnovnih geometrijskih elemenata (valjak, kugla i polukugla) uspostavljaju simboličke kodove. U njima se očituje odmak od prethodno spomenutih ciklusa, pri čemu autor poetičku i alegorijsku interpretaciju zamjenjuje semiotičkom analizom.
Zaključno, svako od djela iz navedenih ciklusa progovara o osebujnom životu i desetogodišnjem stvaralaštvu Marijana Zajeca Koze, pri čemu se, među ostalim, U sjeni vidljivog, razotkriva i njegova priča.

Marija BUNTAK