IZLOŽBA DEMASKIRANJE INFRAREDOM U GALERIJI SV. IVAN ZELINA

od 17. lipnja do 17. srpnja 2021.

 

 

 

 

 

U Galeriji Sveti Ivan Zelina (Matije Gupca 8, Sveti Ivan Zelina) za razgledavanje je do 17. srpnja 2021. postavljena izložba „Demaskiranje infraredom“, u organizaciji HULULK i Galerije Sv. Ivan Zelina, a idejnu i stručnu koncepciju izložbe te Predgovor katalogu potpisuje Sanda Stanaćev Bajzek. Likovni i tehnički postav izložbe priredili su Ivana Ožetski i Vilko Žiljak, grafičko oblikovanje i pripremu Jana Žiljak Gršić, nakladnik je prof. Vilko Žiljak, a katalog je tiskan u Fotosoftu d.o.o. u Zagrebu.

Donosimo ulomke iz teksta Predgovora Sande Stanaćev Bajzek o ovoj zanimljivoj izložbi grupe INFRA te o samostalnoj izložbi Ivane Ožetski s grupom INFRA.

Kako redovito pratimo izložbe akademske slikarice Nade Žiljak, koja je nakon inovacije prof. Vilka Žiljka i suradnika prva počela slikati u InfraredArtu ili infracrvenom slikarstvu, nastavljamo s dijelom koji više opisuje ovu konkretnu izložbu.

(…) „Ta potreba za inventivnošću, za novim, ‘dubljim’ ili drugačijim pogledom (u) umjetnosti, za pronalaskom novog izraza koji će umjetniku kao stvaralačkoj individui omogućiti ulaske u nove, drugačije dimenzije, rezultirala je 2019. godine osnivanjem grupe Infra. Nju do danas čini jedanaestoro umjetnika, a na ovoj izložbi uz Nadu Žiljak i Dijanu Nazor Čorda, nove uratke predstavljaju još četiri autorice: Ana Divković, Ana Jakić Divković, Marija Galić i Ivana Ožetski.

Umjetnici grupe INFRA prilagodili su infrared metodu svome likovnom izričaju, počinju slikari bojama kontroliranog pigmenta od kojih neke ne vidimo prostim okom, skrivajući nam, a potom nam kamerom razotkrivajući što su to ‘sakrili’ u dijelu nama nevidljivog spektra. Tako boja prestaje biti tek estetska činjenica, fizikalno-kemijska smjesa uobličena u neku formu, već nama optička manipulacija očitovanja njezina spektra omogućava stvarati nova dvostruka obličja. Slikarima je dano novo znanje o boji. Boja i klasični medij slikanja na platnu dobili su novi poticaj. Otvaraju se mogućnosti dvostrukog izražavanja, ali i prilika da se skriveno i razotkrije. A zašto se imamo potrebu skrivati, maskirati? Skriti svoje pravo stanje, svoju pravu prirodu, biti netko drugi ili nešto drugo od onog što inače jesmo? Sakriti svoj lik, zamijeniti ga maskom i preuzeti ulogu onoga što ta krinka predstavlja?

Ivana Ožetski u infraredartu kao novoj likovnoj formi otkrila je potencijal nadogradnje vlastita izraza. Sakriti nam, ali više i otkriti, o čemu razmišlja, što je nadahnjuje, kako doživljava sebe samu, ali i svijet oko sebe. Razvojna istraživanja u domeni suvremene psihologije zadržavaju i danas tezu da je ‘čovjek biće s maskom’. Ne maskiramo se samo fizički, već pojam ‘maskiranja’ ima svoju simboliku duboko ukorijenjenu u čovjekovoj psihi i društveno-socijalnim obrascima našega ponašanja. (…)

InfraredArt potvrđuje i ‘razotkriva’ opće ljudsku potrebu za skrivanjem, postignutu kreiranjem ovog načina slikanja napojenog čežnjom za tajanstvenošću, ali i ukazivanjem na istodobnu potrebu za osobnim prikrivanjem, a razotkrivanjem i nadziranjem drugoga. Nije tek prezentacija tehnologije, već novi likovni izričaj, originalan i jedinstven pristup predstavljanja naše intime, naših misli i stavova, potreba da se neprestano skrivamo i razotkrivamo. U ‘sjenama’ Ivane Ožetski, u licu Isusa Dijane Nazor Čorda, u biblijskim citatima Ane Jakić Divković, u pukotinama razrušene baštine Marije Galić, u lucidnoj dosjetki-reinterpretaciji Trojanskog konja Ane Divković, u Suncem obasjanoj intimi Nade Žiljak.”

Sanda STANAĆEV BAJZEK